Dołącz do nas na      

Od czego zależą świadczenia w programie Rodzina 500 plus

500 zł na dziecko to pomysł na wsparcie rodzin. Nie odnosi się tylko do największych rodzin, bo w określonych przypadkach pieniądze będzie można otrzymać już na pierwsze dziecko. Świadczenie nie będzie też jednorazowe - uprawnieni będą je otrzymywać co miesiąc przez rok.

 

Zgodnie z projektem ustawy o świadczenie będzie można składać wniosek co roku, czyli przy spełnieniu warunków pomoc może być pobierana przez lata. Najważniejszym kryterium jest tu nie dochód, a wiek. Zasiłek można pobierać tylko na dzieci do momentu ukończenia 18 roku życia. Jak zasady dopłat 500 zł na dziecko będą przedstawiały się w praktyce? Zobaczmy:

Bez względu na dochód

Bez względu na wysokość dochodu osiąganego przez rodzinę i średni dochód przypadający na członka rodziny prawo do świadczenia będzie przysługiwało na drugie i każde kolejne dziecko. O świadczenie będą mogli wnioskować rodzice dziecka, jeden rodzic, opiekunowie prawni i faktyczni opiekunowie zajmujący się dzieckiem. Jedynym kryterium będzie tu wiek dziecka, na które ma być wypłacane świadczenie wychowawcze. Program przewiduje pomoc dla wszystkich dzieci do czasy, gdy osiągną pełnoletność, czyli skończą 18 lat.

Świadczenie na pierwsze dziecko

Program Rodzina 500 plus przewiduje również możliwość wnioskowania o przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko w sytuacji, gdy:

  • Dochód rodziny w przeliczeniu na członka rodziny nie jest wyższy niż 800 zł.
  • Dochód rodziny w przeliczeniu na członka rodziny nie jest wyższy niż 1 200 zł - warunek konieczny: jakiekolwiek dziecko w rodzinie jest niepełnosprawne tzn. posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w tym przypadku nie ma znaczenia czy jest to pierwsze dziecko czy kolejne).

Kto otrzyma, a kto nie otrzyma 500 zł

Świadczenia otrzymają rodziny i opiekunowie wpisujący się w warunki omówione wyżej. Jednak program przewiduje również sytuacje, gdy powyższe warunki mogą być spełnione, a świadczenie wychowawcze nie będzie przyznane.

Świadczenie wychowawcze nie zostanie przyznane, gdy:

  • Na dziecko będzie przysługiwało świadczenie za granicą z wyjątkiem sytuacje, gdy przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub międzynarodowe umowy dwustronne będą mówiły inaczej.
  • Dziecko pozostaje w związku małżeńskim.
  • Dziecku przysługuje prawo do zasiłku na własne dziecko.
  • Dziecko znajduje się w placówce, która zapewnia całodobowe utrzymanie lub pod odpowiednią opieką zastępczą.